W Mocnym Kadrze, stawiamy przede wszystkim na dobrą fotografię i jesteśmy otwarci na Wasze propozycję. Zdjęcia można do nas przesyłać na adres redakcja@mocnykadr.pl z zachowaniem następujących zasad:

1. W kategorii “Historia jednej fotografii” – można nadesłać tylko jedno zdjęcie wraz z krótkim opisem historii “ukrytej” w zdjęciu. W kategorii “Mocny projekt” – należy przesłać zestaw zdjęć (max 12) wraz z krótkim opisem projektu.

2. Można przesyłać wyłącznie własne zdjęcia.

3. Przesyłane zdjęcia mają charakter “wglądówek” stąd ich rozmiar nie powinien przekraczać 1000 px na dłuższym boku – format JPG. (W przypadku wyboru do publikacji kontaktujemy się z autorem w celu nadesłania właściwych zdjęć).

4. Zdjęcia powinny zostać przesłane jako załączniki do wiadomości (bez pakowania ich do skompresowanego pliku). Nie należy przesyłać linków do galerii. 

5. W treści wiadomości – oprócz opisu: historii / projektu proszę ująć – imię i nazwisko autora, rok oraz miejsce wykonania. Adres strony www autora – mile widziany, ale nie wymagany. 

6. W tytule wiadomości proszę ująć imię i nazwisko oraz cykl/projekt do którego zdjęcia zostały przesłane. 

Zgłoszenia niezgodne z powyższymi zasadami, nie będą przyjmowane.

W każdym numerze Mocnego Kadru publikujemy tylko jeden, wybrany materiał w kategorii Mocny Projekt oraz Historia Jednej Fotografii. W związku z tym, spośród nadsyłanych do nas propozycji, które nie zostaną pokazane w magazynie, wyróżniamy te warte uwagi i prezentujemy je na naszej stronie.

Przesłanie swojego zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiału w magazynie Mocny Kadr oraz na stronie internetowej www.mocnykadr.pl - z pełnym poszanowaniem praw autorskich, które jako miłośnicy fotografii respektujemy i szanujemy.

Czekamy na Wasze fotografie :)